Chọn box

Box nguyên liệu 3 ngày dành cho 3-4 người (bố mẹ và con),
cân đối dinh dưỡng, kèm thực đơn và hướng dẫn nấu trong 30-45 phút từ chuyên gia.


...
Giá:72,000 đ   [-10%]
   
64,800đ
\
Thực đơn cơ bản A3
x

Thực đơn box

...
Giá:204,000 đ   [-10%]
   
183,600đ
\
Vào bếp nhẹ nhàng B2
x

Thực đơn box

...
Giá:335,000 đ   [-10%]
   
301,500đ

Vào bếp nhẹ nhàng B6
x

Thực đơn box

...
Giá:19,000 đ   [-10%]
   
17,100đ

Thực đơn cơ bản A1
x

Thực đơn box

...
Giá:31,500 đ   [-10%]
   
28,350đ

Bố vào bếp H2
x

Thực đơn box

...
Giá:11,000 đ   [-10%]
   
9,900đ

Vào bếp nhẹ nhàng B3
x

Thực đơn box

...
Giá:153,000 đ   [-10%]
   
137,700đ

Vào bếp nhẹ nhàng B5
x

Thực đơn box

...
Giá:57,300 đ   [-10%]
   
51,570đ

Bố vào bếp H1
x

Thực đơn box

...
Giá:384,700 đ   [-10%]
   
346,230đ

Tối về muộn C3
x

Thực đơn box

...
Giá:502,200 đ   [-10%]
   
451,980đ

Thực đơn cơ bản A2
x

Thực đơn box

...
Giá:560,500 đ   [-10%]
   
504,450đ

Thực đơn cơ bản A6
x

Thực đơn box

...
Giá:197,900 đ   [-10%]
   
178,110đ

Vào bếp nhẹ nhàng B1
x

Thực đơn box

...
Giá:234,800 đ   [-10%]
   
211,320đ

Thực đơn cơ bản A4
x

Thực đơn box

...
Giá:468,500 đ   [-10%]
   
421,650đ

Ngày chủ nhật lười biếng D1
x

Thực đơn box

...
Giá:243,500 đ   [-10%]
   
219,150đ

Tối về muộn C4
x

Thực đơn box

...
Giá:237,400 đ   [-10%]
   
213,660đ

Bố vào bếp H3
x

Thực đơn box

...
Giá:460,300 đ   [-10%]
   
414,270đ

Thực đơn cơ bản A5
x

Thực đơn box