Chọn box

Box nguyên liệu 3 ngày dành cho 3-4 người (bố mẹ và con),
cân đối dinh dưỡng, kèm thực đơn và hướng dẫn nấu trong 30-45 phút từ chuyên gia.


...
Giá:181,500 đ   [-10%]
   
163,350đ
\
Bố vào bếp H5
x

Thực đơn box

...
Giá:189,600 đ   [-10%]
   
170,640đ
\
Ngày chủ nhật lười biếng D2
x

Thực đơn box

...
Giá:480,000 đ   [-10%]
   
432,000đ

Tối về muộn C2
x

Thực đơn box

...
Giá:187,700 đ   [-10%]
   
168,930đ

Tối về muộn C1
x

Thực đơn box

...
Giá:1,641,900 đ   [-10%]
   
1,477,710đ

Tối về muộn C5
x

Thực đơn box

...
Giá:89,400 đ   [-10%]
   
80,460đ

Vào bếp nhẹ nhàng B4
x

Thực đơn box

...
Giá:95,000 đ   [-10%]
   
85,500đ

Bố vào bếp H4
x

Thực đơn box