Nguyên Liệu bán lẻ


...
   
24,000 đ/ 100g
Nấm rơm
 

x

Mô tả sản phẩm

...
   
33,000 đ/ túi
Nấm đùi gà
( 200g )
Viet Gap

túi
x

Mô tả sản phẩm

...
   
29,000 đ/ túi
Nấm kim châm
( 200g )
Viet Gap

túi
x

Mô tả sản phẩm

...
   
6,000 đ/ 10g
Nấm hương khô Thu Dung
Viet Gap

x

Mô tả sản phẩm

...
   
18,000 đ/ 0.5kg
Dưa chuột
Hữu cơ

x

Mô tả sản phẩm

...
   
3,800 đ/ 100g
Su su
Hữu cơ

x

Mô tả sản phẩm

...
   
11,400 đ/ túi
Lặc lày
( 300g )
Hữu cơ

túi
x

Mô tả sản phẩm

...
   
19,000 đ/ 0.5kg
Cà chua
Hữu cơ

x

Mô tả sản phẩm

...
   
11,400 đ/ 300g
Cà tím dài
Hữu cơ

x

Mô tả sản phẩm

...
   
38,000 đ/ quả
Bầu
Hữu cơ

x

Mô tả sản phẩm

...
   
38,000 đ/ quả
Bí xanh
Hữu cơ

x

Mô tả sản phẩm

...
   
50,000 đ/ kg
Bí ngòi xanh
Hữu cơ

x

Mô tả sản phẩm