Nguyên Liệu bán lẻ


...
   
620,000 đ/ kg
Cá hồi Na Uy tươi
Global Gap

x

Mô tả sản phẩm

...
   
40,000 đ/ 0.5kg
Cá nục làm sạch (cấp đông)
Tự nhiên

x

Mô tả sản phẩm

...
   
51,000 đ/ khay
Cá trứng Na Uy (cấp đông)
( 500g )
Global Gap

khay
x

Mô tả sản phẩm

...
   
23,000 đ/ khay
Cá trứng Na Uy (cấp đông)
( 200g )
Global Gap

khay
x

Mô tả sản phẩm

...
   
80,000 đ/ kg
Cá Ba sa cắt khoanh (cấp đông)
Global Gap

x

Mô tả sản phẩm

...
   
41,000 đ/ 0.5kg
Cá kìm (cấp đông)
Tự nhiên

x

Mô tả sản phẩm

...
   
347,000 đ/ kg
Cá thu 1 nắng (cấp đông)
Tự nhiên

x

Mô tả sản phẩm

...
   
492,000 đ/ kg
Cá tầm cắt khúc (Cấp đông)
 

x

Mô tả sản phẩm

...
   
188,000 đ/ kg
Cá lăng đen nguyên con Sông Đà (làm sạch)
Viet Gap

x

Mô tả sản phẩm

...
   
48,000 đ/ 300g
Cá phèn một nắng (cấp đông)
Tự nhiên

x

Mô tả sản phẩm

...
   
30,000 đ/ túi
Hến thịt sạch (cấp đông)
( 400g )
 

túi
x

Mô tả sản phẩm

...
   
88,000 đ/ túi
Mực ống nhồi hải sản
Tự nhiên

túi
x

Mô tả sản phẩm