Nguyên Liệu bán lẻ


...
   
43,000 đ/ kg
Bí ngô đỏ cô tiên
Hữu cơ

x

Mô tả sản phẩm

...
   
15,300 đ/ 100g
Măng tây
Viet Gap

x

Mô tả sản phẩm

...
   
43,000 đ/ kg
Cải thảo
Hữu cơ

x

Mô tả sản phẩm

...
   
8,600 đ/ túi
Rau cải chíp
( 200g )
Hữu cơ

túi
x

Mô tả sản phẩm

...
   
8,600 đ/ túi
Cải ngồng
( 200g )
Hữu cơ

túi
x

Mô tả sản phẩm

...
   
8,600 đ/ túi
Rau ngót
( 200g )
Hữu cơ

túi
x

Mô tả sản phẩm

...
   
8,600 đ/ túi
Cải bó xôi (rau chân vịt)
( 200g )
Hữu cơ

túi
x

Mô tả sản phẩm

...
   
8,600 đ/ túi
Cải ngọt
( 200g )
Hữu cơ

túi
x

Mô tả sản phẩm

...
   
8,600 đ/ túi
Rau cải xanh (canh)
( 200g )
 

túi
x

Mô tả sản phẩm

...
   
8,600 đ/ túi
Rau mồng tơi
( 200g )
Hữu cơ

túi
x

Mô tả sản phẩm

...
   
8,600 đ/ túi
Rau muống
( 200g )
Hữu cơ

túi
x

Mô tả sản phẩm

...
   
8,600 đ/ túi
Rau lang
( 200g )
Hữu cơ

túi
x

Mô tả sản phẩm