Nguyên Liệu bán lẻ


...
   
101,000 đ/ khay
Thịt chân giò lợn (cấp đông)
( 500g )
 

khay
x

Mô tả sản phẩm

...
   
61,000 đ/ khay
Thịt chân giò lợn (cấp đông)
( 300g )
 

khay
x

Mô tả sản phẩm

...
   
105,000 đ/ khay
Sườn lợn (Cấp đông)
( 500g )
Hữu cơ

khay
x

Mô tả sản phẩm

...
   
74,000 đ/ khay
Sườn lợn (cấp đông)
( 350g )
Hữu cơ

khay
x

Mô tả sản phẩm