Nguyên Liệu bán lẻ


...
   
6,000 đ/ túi
Tía tô
( 50g )
Hữu cơ

túi
x

Mô tả sản phẩm

...
   
6,000 đ/ túi
Thì là
( 50g )
Hữu cơ

túi
x

Mô tả sản phẩm

...
   
6,000 đ/ túi
Húng chó
( 50g )
Hữu cơ

túi
x

Mô tả sản phẩm

...
   
6,000 đ/ túi
Húng bạc hà
( 50g )
Hữu cơ

túi
x

Mô tả sản phẩm

...
   
16,000 đ/ túi
Xà lách
( 200g )
Hữu cơ

túi
x

Mô tả sản phẩm

...
   
5,000 đ/ túi
Gừng
( 50g )
Hữu cơ

túi
x

Mô tả sản phẩm

...
   
6,000 đ/ túi
Lá lốt
( 50g )
Hữu cơ

túi
x

Mô tả sản phẩm

...
   
2,000 đ/ túi
Ớt cay
( 20g )
Hữu cơ

túi
x

Mô tả sản phẩm

...
   
10,000 đ/ túi
Tỏi tây
( 100g )
Hữu cơ

túi
x

Mô tả sản phẩm

...
   
6,000 đ/ túi
Củ sả
( 100g )
Hữu cơ

túi
x

Mô tả sản phẩm