Cá trắm đen cắt khoanh (cấp đông)

( Viet Gap )
369,000 đ / kg
Số lượng kg