Vịt biển đầm Vươn

( Tự nhiên )
259,000 đ / kg
Số lượng kg