Mực lá Phú Quốc

( Tự nhiên )
389,000 đ / kg
Số lượng kg