Thịt ba chỉ lợn Bảo Linh (cấp đông)

( Hữu cơ )
114,400 đ / khay
Số lượng khay