Ba chỉ bò Mỹ thái lát (cấp đông)

316,000 đ / kg
Số lượng kg