Khoai lang giống Nhật

( Viet Gap )
46,000 đ / kg
Số lượng kg